Rafał Kalinowski Patron Polska  Misja  Katolicka  Freiburg

 Lipiec - miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczeglnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa.

Ojciec święty bł. Jan XXIII w Liście Apostolskim o kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa z dnia 30 czerwca 1960 roku mwił: to nabożeństwo zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci żywe wspomnienie moich sędziwych rodzicw, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi.

Rwnież umiłowany papież św. Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" dnia 1 lipca 2001 roku przypomniał, że lipiec, to miesiąc, ktry zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, ktrą Bg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, ktrej jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy.
Jan Paweł II w encyklice Evengalium Vitae naucza: Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. ()Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwrcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro Bg Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby on, człowiek, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3,16)!

 

Zapraszamywszystkich chętnych na

spotkania modlitewne

grupy modlitewnej Odnowy w Duchu świętym

"Mater Ecclesiae".

Nasze hasło to:"Przez Maryję do Jezusa".

Chcemy modlitwą i pieśnią wychwalać Boga,

adorować w Najświętszym Sakramencie,

dziękować Mu i wypraszać potrzebne łaski.

Spotkania odbywają się we Freiburgu

● w każdą pierwszą środę miesiąca,

w kościele, godz. 19.15 (z adoracją Najśw. Sakramentu)

w każdy II i IV wtorek miesiąca

(w sali parafialnej pod kościołem), godz. 19.30.