Rafał Kalinowski Patron Polska  Misja  Katolicka  Freiburg

Kalendarium - uroczystości, święta, wspomnienia - kwiecień

 

 

 

Zapraszamy

wszystkich chętnych na

spotkania modlitewne

grupy modlitewnej Odnowy w Duchu świętym

"Mater Ecclesiae".

Nasze hasło to:"Przez Maryję do Jezusa".

Chcemy modlitwą i pieśnią wychwalać Boga,

adorować w Najświętszym Sakramencie,

dziękować Mu i wypraszać potrzebne łaski.

 

Spotkania odbywają się we Freiburgu w kościele św. Józefa

● w każdą pierwszą środę miesiąca,

w kościele, godz. 19.15 (z adoracją Najśw. Sakramentu)

w każdy II i IV wtorek miesiąca (w sali parafialnej pod kościołem), godz. 19.30.

 

Najbliższe środowe spotkanie modlitewne

środa, 7.05.2014