Rafał Kalinowski Patron Polska  Misja  Katolicka  Freiburg
                      

 

Październik - miesiąc rżańca świętego

Zapraszamy na
nabożeństwa rżańcowe
w każdy piątek
po Mszy św. we Freiburgu.

 

Krlowo Rżańca ŚWIĘTEGO

mdl SIĘ ZA NAMI!

 

Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie.

(z Listu Apostolskiego ROSARIUM VIRGINIS MARIAE ojca świętego Jana Pawła II do biskupw, duchowieństwa i wiernych o rżańcu świętym).Zapraszamywszystkich chętnych na

spotkania modlitewne

grupy modlitewnej Odnowy w Duchu świętym

"Mater Ecclesiae".

Nasze hasło to:"Przez Maryję do Jezusa".

Chcemy modlitwą i pieśnią wychwalać Boga,

adorować w Najświętszym Sakramencie,

dziękować Mu i wypraszać potrzebne łaski.

Spotkania odbywają się we Freiburgu

● w każdą pierwszą środę miesiąca,

w kościele, godz. 19.15 (z adoracją Najśw. Sakramentu)

w każdy II i IV wtorek miesiąca

(w sali parafialnej pod kościołem), godz. 19.30.